Molnár Jenő

Portret 24. septembrie 1920, Caransebeș – 20. mai 2007, Cluj-Napoca
geograf, autorul unor lucrări de specialitate

După studiile medii absolvite la Timișoara își va obține diploma la secția istorie–geografie a Universității Ferencz József din Cluj în 1944. Și-a început cariera ca profesor de liceu în diferite școli ale Clujului, în 1945 a obținut diploma de doctorat, titlul disertației lui fiind Erdély népessége magassági övek szerint [Populația Ardealului din perspectiva zonelor de altitudine]. Fiindcă lucrarea sa nu a fost recunoscută mai târziu, Molnár a dat examenul de doctorat și a doua oară, în 1972, cu lucrarea sa intitulată: Alkalmazott földrajzi kutatások Kolozs megyében [Cercetări geografice aplicate în județul Cluj]. Din anul 1959, timp de douăzeci și cinci de ani a fost profesor la Universitatea Babeş–Bolyai, o perioadă fiind și șef de catedră. S-a pensionat în 1982, dar în anul 1993 a fost rechemat la universitate, unde are deja posibilitatea să predea în limba maghiară. În anii ’90 a ținut prelegeri ca profesor invitat la mai multe universități din Ungaria.

Activitatea de autor de lucrări de specialitate debutează la sfârșitul anilor ’40, primul studiu a apărut în revista Erdély, editată de Asociația Transilvană Carpați, urmând să publice regulat în publicațiile Societății Române de Geografie, respectiv în paginile revistelor Korunk, A Hét și Művelődés, dar și în reviste engleze și franceze – mai ales lucrările despre metodologia tipizării localităților.

Clasificarea, ierarhizarea localităților din România, respectiv descrierea unor rețele de localități ale regiunilor (de exemplu Câmpia Transilvană și Valea Someșului) au reprezentat elemente importante ale activității sale. Efortul său a depășit canoanele descrierii sau chiar ale caracterizării: Molnár a tipizat rețelele de localități, mai exact a elaborat o metodologie proprie pentru definirea potențialulului economic al localităților. A colaborat frecvent – în afară de specialiști români și maghiari din domeniul geografiei – și cu etnografi, mai ales în cercetările rurale. În lucrarea sa  Földrajz és néprajz – Közös feladatok a falukutatásban [Geografie și etnografie – sarcini comune în cercetarea rurarului] a expus poziția sa, care a deschis o nouă etapă; potrivit acestei abordări, cercetarea specializată și modernă ar trebui derulată de echipe de lucru, nu este deajuns efortul separat al specialiștilor care se apleacă asupra unui segment restrâns.

Mormântul său se află în cimitirul Házsongárd (Central) din Cluj.

Lucrările sale mai importante

Földrajz és néprajz – Közös feladatok a falukutatásban [Geografie și etnografie – Sarcini comune în cercetarea rurală]. transindex.adatbank.ro/html

Földrajz és néprajz [Geografie și etnografie]. Népismereti dolgozatok] Bukarest, 1978.

Tipológia és földrajz [Tipologie și geografie]. Földrajzi közlemények, 1986.

Pár szót a földrajz irányelveiről és módszereiről [Câteva cuvinte despre directivele și metodele geografiei]. Korunk, 1966. 4. sz.

Táj és társadalom [Peisaj și societate]. Agora, Székelyudvarhely. 2004.

Bibliografie

RoMIL

Egyed Ákos: Elhunyt Molnár Jenő földrajztudós, kolozsvári egyetemi tanár. Geográfus Hírlevél, 2007. 6. sz.

3minut