Dorin Petru Lupaş: Biblioteca Româno-Maghiară; despre Kosztolányi și Zmeul de aur

oct.-1

Articole

Trebuie să mărturisesc că sunt iremediabil fermecat de marea literatură maghiară, care pentru cititorul român neavizat pare insuficient de atractivă, deoarece îi lipseşte acea sonoritate specifică numelor anglo-saxone sau franţuzeşti. Însă cine nu a savurat niciodată umorul fin şi dramatismul marelui Dickens sau cine nu a văzut, cu ochii minţii, străzile Parisului de altădată, atât de frumos pictate în cuvinte de maestrul Balzac, acela încă nu e pregătit să-l cunoască nici pe Kosztolányi Dezső.

Din multe puncte de vedere, naraţiunea acestui roman este la fel de actuală ca şi când ar fi scrisă în zilele noastre. Atât prin tema abordată, dar mai cu seamă prin stilul aproape cinematografic, autorul ne stimulează imaginaţia, aducându-ne aminte de tumultuoşii ani de liceu, cu iubirile, trădările, frustrările şi revelaţiile pe care le-am trăit atunci. Rememorăm cu duioşie pornirea auto-victimizantă a tineretului studios, copleşit de perspectiva aproape inevitabilă a unui fiasco răsunător, la examenul maturităţii, când şi-ar fi dat cu dragă inimă toată exuberanţa juvenilă pe beteşugurile bătrâneţii, numai să se vadă trecuţi cu bine prin furcile caudine ale Bacalaureatului.
Ne vom vedea introduşi, pe nesimţite, în viaţa cotidiană a unui prosper orăşel de provincie din sud, de pe vremea monarhiei dualiste austro-ungare. tocmai în momentul când tensiunile dintre generaţii se acutizează, prinşi între candida inconştienţă a celor tineri şi respectabila uniformizare a părinţilor, de pe care colbul anilor de şcoală a fost înlocuit de mult cu praful unei vieţi monotone şi conformiste.
 
De aceea, sinuciderea profesorului Antal Novák, după ce fiica lui fuge cu un coleg de liceu, iar el este bătut de doi foşti elevi, pe care îi picase la examen, capătă valenţele premonitorii ale unui sfârşit de lume.
Dincolo de cuvinte, Zmeul de aur poate fi cântecul de lebădă al unui imperiu sortit să dispară sub tropotul bocancilor militari ai Marelui Război sau testamentul unei culturi înfloritoare, care se vede înlocuită de forţa brută.
Sursa: www.corbiialbi.ro

2 minute